Báo cáo Thủ tướng dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trong tháng 12/2019

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với các địa phương, bộ ngành liên quan dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì.     Cụ thể, trước đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBND […]

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với các địa phương, bộ ngành liên quan dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu do Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

 

 

Cụ thể, trước đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và UBND tỉnh Đồng Nai cùng ý kiến của 3 bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập báo cáo khả thi dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh Đồng Nai và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước để đề xuất hình thức đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án, bảo đảm tính khả thi và đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2019.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch về quy hoạch phát triển đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Dự án chia 2 thành phần:

Thành phần 1 từ Biên Hòa (Đồng Nai) đến thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có tổng chiều dài tuyến 46,8km, điểm đầu giao với tuyến tránh QL1 (TP Biên Hòa) cách ngã tư Vũng Tàu 6,5km về phía Bắc, điểm cuối kết nối nhánh đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải. Chiều dài đoạn qua tỉnh Đồng Nai 34,2km và 12,6km chạy qua Bà Rịa – Vũng Tàu (gồm 3,8km đường cao tốc và 8,8km tuyến nhánh nối vào cảng Cái Mép – Thị Vải).

Dự án thành phần 2 từ thị xã Phú Mỹ đến TP Vũng Tàu 31km.

Dự án thành phần 1 sẽ triển khai trước với quy mô đoạn từ Biên Hòa đến thị xã Phú Mỹ (huyện Tân Thành) là 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư khoảng 14.956 tỷ đồng.