Sắp có tên, mẫu mới, có bắt buộc phải đổi sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024?

Theo quy định, sổ đỏ sổ hồng sẽ có tên gọi và mẫu mới, nhiều người thắc mắc liệu có phải đi đổi lại sổ đỏ sổ hồng khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực? Tên gọi mới của sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024 Sỏ đỏ, sổ hồng là các gọi thông […]

Theo quy định, sổ đỏ sổ hồng sẽ có tên gọi và mẫu mới, nhiều người thắc mắc liệu có phải đi đổi lại sổ đỏ sổ hồng khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực?

Tên gọi mới của sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024

Sỏ đỏ, sổ hồng là các gọi thông dụng của người dân đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Luật Đất đai 2024, sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2024, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024 có giá trị pháp lý tương đương như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Luật Đất đai 2024.

Được biết, trước đây, sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác như sau:

– Từ ngày 10/12/2009 đến ngày 31/12/2023, sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP, Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, Luật Đất đai 2013).

– Trước đó nữa thì sổ đỏ sổ hồng có tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Theo Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994, Nghị định 90/2006/NĐ-CP, Nghị định 64-CP, Thông tư 346/1998/TT-TCĐC).

Có phải đổi sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024?

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2024. Mẫu Giấy chứng nhận mới gồm một tờ có 02 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297mm.

Trang 1 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Quốc hiệu; Quốc huy; Mã QR code; Tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ;

– Mục “1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”;

– Mục “2. Thông tin thửa đất”;

– Mục “3. Thông tin tài sản gắn liền với đất”;

– Mục “4. Ghi chú”;

– Mục “5. Sơ đồ thửa đất”;

– Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận;

– Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Mục “6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:”; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Vậy có phải đổi sổ hồng, sổ đỏ đã cấp trước đó qua mẫu mới này?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai 2024:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp trước ngày 01/01/2025 vẫn có giá trị pháp lý; và

– Không phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trừ trường hợp có nhu cầu.

Theo đó, người sử dụng đất đã được cấp sổ đỏ, sổ hồng trước ngày 01/01/2025 không bắt buộc phải đổi lại sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

Theo khoản 4 Điều 256 Luật Đất đai 2024, đối với trường hợp sổ đỏ, sổ hồng cấp cho hộ gia đình trước ngày 01/01/2025 nếu có nhu cầu thì được cấp đổi sang mẫu mới và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất.

Việc xác định thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình sẽ do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Như vậy, sổ đỏ, sổ hồng đã được cấp trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải cấp đổi.

Nguyên tắc cấp sổ đỏ, sổ hồng theo Luật Đất đai 2024

Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 quy định các nguyên tắc khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

Trừ trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng 01 xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp 01 Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

– Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nếu có yêu cầu thì cấp chung 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện.

– Trường hợp quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất/quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người để đứng tên làm đại diện cho vợ và chồng.

Trường hợp quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất/quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận chỉ ghi họ, tên của vợ/chồng thì được cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu…