Nhà Bè sẽ là huyện đầu tiên lên quận?

Đến năm 2025, huyện Nhà Bè chỉ còn 109 hộ dân làm nông nghiệp (chiếm tỉ lệ 0,1%). Như vậy, khả năng lớn Nhà Bè sẽ là huyện đầu tiên lên quận.\   Trong ngày làm việc thứ 2 (30/11) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 34 khóa X, Ủy viên […]

Đến năm 2025, huyện Nhà Bè chỉ còn 109 hộ dân làm nông nghiệp (chiếm tỉ lệ 0,1%). Như vậy, khả năng lớn Nhà Bè sẽ là huyện đầu tiên lên quận.\

 

Trong ngày làm việc thứ 2 (30/11) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 34 khóa X, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề: Đến năm 2030, các huyện ở TP.HCM hầu hết không còn làm nông nghiệp thì sẽ như thế nào?

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, thực trang hiện nay, huyện Củ Chi có diện tích 43.000 ha, trong đó đất nông nghiệp 14.000 ha (chiếm 32%), dự báo đến năm 2025 chỉ còn 4% hộ dân làm nông nghiệp.

Huyện Hóc Môn diện tích đất gần 11.000 ha, trong đó đất nông nghiệp 2.200 ha (chiếm 21%), dự báo đến năm 2030 còn hơn 600 hộ dân làm nông nghiệp. 

 

Một góc huyện Nhà Bè hiện nay.

 

Tương tự, huyện Bình Chánh có diện tích đất 25.000 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 7.900 ha (chiếm 31%), dự báo đến năm 2025 còn 0,4% hộ dân làm nông nghiệp.

Huyện Nhà Bè có diện tích hơn 10.000 ha, trong đó đất nông nghiệp còn 350 ha (chiếm 3%), đến năm 2025 chỉ có 109 hộ làm nông nghiệp (chiếm tỉ lệ 0,1%).
Còn huyện Cần Giờ có diện đất nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm 60% diện tích toàn huyện nên giữ lại.

"Như vậy lúc đó sao gọi là huyện được? Vì huyện là nông thôn, nông thôn thì phải có nông nghiệp. Nếu có huyện nào cần lên quận chắc là huyện Nhà Bè lên đầu tiên vì hầu như không còn người làm nông nghiệp" – Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: "Bài toán của huyện Củ Chi và các huyện khác là người có đất vốn được giao làm nông nghiệp nhưng không làm nông nghiệp. Bởi người dân không có nhu cầu làm nông nghiệp, trong khi chờ quy hoạch không được nên xảy ra nguy cơ chuyển đổi đất bất hợp pháp. TP cần phải quy hoạch chuyển thành đất đô thị. Nhà nước sẽ thu được tiền, còn người dân được chuyển đổi đất hợp pháp".

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị từ đây đến hết tháng 12/2019, lãnh đạo 5 huyện nêu trên trao đổi với các sở, ngành liên quan để bàn hướng 10 năm tới, huyện nào sẽ đủ điều kiện lên quận.